Innlegg

Viser innlegg fra 2010

Jul på landet 3. / Christmas celebration at our cabin 3.

Jul på landet 2/ Christmas celebration at the cabin 2.

Jul på landet! / Christmas celebration at the cabin!

22 Desember. Solen snur!

20 Desember

Flere bilder fra vinter Oslo/ More pictures from winter Oslo.

Storby omgitt av natur! / Capitol surrounded by nature!

Vedkløyver gir mye ved! /Wood chopper makes a loot of firewood!

Gratulerer med dagen Liu Xiaobo! / Congratulations Liu Xiaobo!

Skogsvei eller alle? / Forest road or avenue?

Å forhindre en katastrofe.../ To prevent a catastrophe...

Kuskinnstapet, men ingen ku.../ Cowleather wallpaper, but no cow...

Veien bort fra det hvite.../ My jurney away from white..

Juleforberedelser / Christmas preparations

Vi vant! / We won!

Mens de venter på våren.../ While they wait for Spring....

Hva skjedde med Middelhavshagen?/ What became of my Mediterranean garden?