LA BIENE LEVE! / Save the bees!

Vitenskapsmannen Albert Einstein uttalte en gang følgende
"Da har ikke mennesket mer enn fire år igjen å leve, om biene forsvinner, vil planter forsvinne, vil dyr forsvinne, vil mennesket forsvinne"
(Grovt oversatt fra tysk: "dann hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben; keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, keine Menschen mehr. "

Nå vet jeg ikke om han bygget uttalelsen sin på eksakte utregninger, men bier og hveps er eksepsjonelt viktige for økosystemer verden over. Uten bier vil mengden blomster, bær, frukter, grønnsaker og de fleste andre planter reduseres drastisk i antall, noe som vil gå ut over fugler, pattedyr, krypdyr og det meste annet levende
Frem til nå har det vært utenkelig at denne typen insekter skulle kunne forsvinne, men visste du at dette faktisk er i ferd med å skje?
I USA har 60- 70% av alle bier på øst- og vestkysten forsvunnet på mystisk vis. Det samme er i ferd med å skje i Brasil, Australia, Canada, Tyskland, Sveits, Spania, Portugal, Italia, Hellas, tildels i Storbritannia og helt opp til Rovaniemi i Nord-Finland. På verdensbasis meldes det om at milliarder av bikolonier er rammet. Teoriene er mange i forsøk på å forklare hva som skjer. Forsøk med å legge en mobiltelefon nær en bikube har vist at biene ikke lenger vender tilbake. Andre forskere forsøker å finne svaret i planteverngifter, miljøgifter og mye annet.
Hva kan vi, som hageeiere gjøre for å hindre biene fra å utryddes?
Jeg håper å bruke bloggen min til å skape mer bevissthet omkring hva jeg- og kanskje også du, kan plante i hagen for å hjelpe insektslivet, men trenger mye råd og tips fra alle dere der ute.
Har du noen gode tips til hva vi kan gjøre for å få biene tilbake i våre hager - og ikke minst i skoger og mark? Bildet er ikke mitt, men lånt fra Wikipedia.org
La biene leve!

Albert Einstein, the world renowned scientist once said the following:
"Man will only have 4 more years to live if the bees no longer exist, meaning, no more, plants, no more animals, no more humankind". (Roughly translated from German: "dann hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben; keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, keine Menschen mehr. "
I don`t know if he based the time limit on any sort of calculations, but no matter, it seems pretty obvious that bees going extinct would make a disastrous change in life on this planet.
Up till now this has almost been an unthinkable situation, but did you know that bees actually might become extinct in a few decades time if things continue as of today?
In the USA, between 60- 70% of the bees on east- and west coast have mysteriously disappeared in a few years time. The same thing is about to happen in Brazil, Australia, Canada, Germany, Switzerland, Spain, Portugal, Italy, Greece, part Great Britain and all the way up to Rovaniemi in Finland.
All over the world billions of hives are affected. Many theories have been launched to explain the mass deaths. Tests involving placing cell phones next to bee hives have resulted in the bees becoming reluctant to go back to the hive. Other scientists believe this might be due to pesticides, toxins and more.
But what can you and me do to help the bees?
I have decided to dedicate more time on this blog trying to describe plants that can attract bees to your gardens. Do you have any tips?

Let us help and try to save the bees!


Kommentarer

Populære innlegg