tirsdag 29. juni 2010

Jobbehelg i sommervarmen! / Hard labour in the heat of summer!

Så reiste vi over til Sverige denne helgen også. Denne gangen hadde vi bestilt et billass, eller 10 kubikk med bark som vi skulle fordele i skråningen og bedene rundt om på eiendommen. Egentlig skulle vi være til stede når denne ankom for snart 3 uker siden, men problemer med bilen gjorde at vi måtte utsette dette. Vi hadde bedt "åkeriet" å lesse barken ved skråningen for å skåne gresset, men det hadde de altså ikke gjort. Tvert imot dumpet de hele lasset på plenen, i innkjørselen! Morsomt!
Well, we had to visit the house in Sweden this weekend as well. We had ordered a truck load of tree bark intended for the sloap behind our house, but also for the flower beds. The plan was originally to be present when the truck arrived, but problems with our own car prevented this. We had asked the company to unload the bark by the sloap to protect our lawn, but of course - this had not been done. Instead they had placed the whole load in the driveway on the lawn! - Fun!

Denne helgen gikk altså med til å skjære fiberduk - plassere den i skråningen og i ett bed, bære flere hundre bøtter bark, samt å plante en mengde nye planter rundt om på eiendommen. Jeg var totalt utslitt når vi endelig reiste hjem igjen til Norge på Søndag. Til tross for dette lå det meste av barkhaugen igjen på plenen. Gresset er sikkert uansett gått tapt og må legges på nytt når vi får bort berget! Ovenfor- Skråningen begynner å ta form.
This weekend I was busy cutting fiber fabric for coverage where the bark should be placed. I carried at least a few hundred bucket loads - and planted a lot of new plants. Believe me - I was completely exchausted when leaving on Sunday! In spite of this most of the pile was still on my lawn when going home. The grass is probably already destroyed anyway- so I will just have to grow a new one during the summer! Picture above: The sloap is slowly getting covered in bark.

Ikke enkelt å se på bildet til venstre, men jeg har fylt på med bark på fiberduk i dette bedet også. Plantene er stort sett rosebusker, bregner og peoner. Ikke så godt å se på bildet siden de er ganske små ennå.
Not easy to see on this picture, but I have used bark in this bed as well. The plants here are mostly roses, paeonies and ferns, not very easy to spot since they are still very small.

Nedenfor:
Et nærbilde av et bed med sommerblomster og bark. Plantene er pelargonia og lobelia med bunndekkende bregner i bakgrunnen.
Below:
A close up of a bed with summer flowers and bark. The plants are pelargonias and lobelia with ground covering ferns in the background.

fredag 18. juni 2010

Flere planter til skogen... / More plants for the forest...

Sommerengen har begynt å bli grønn, men fiberduken vi kjøpte virker ikke særlig effektiv. Ugress har allerede begynt å vokse gjennom grusen, så jeg må nok gå til anskaffelse av noe sterkere etter hvert. Foreløpig kommer jeg til å luke litt og kanskje dusje forsiktig med Roundup der det har kommet opp mest.

The summer meadow has started to grow, but the fibercloth cover under the walkway of gravel is not very efficient. I will have to purchase something stronger and thicker, but for the time being I will have to be weeding the worse and maybe use a gentle spray with Roundup..?Rhododendron buskene er i ferd med å blomstre av. og ny bladvekst er i ferd med å vokse opp. Det virker jo som om disse plantene trives?
The rhododendron bushes are about to fade and new foilage is appearing. It seems the plants are thriving in the forest?
Her har jeg plantet en klematis i håp om at den skal vokse opp langs trestammen. Sorten er: "dr Ruppel". Denne har rosa blomster med mørk stripe. Den blomstrer vanligvis i Mai- Juni og remonterer deretter i August- September. Skjær dem tilbake like etter blomstring. Den trives best i sol, men kan også vokse i halvskygge. Blir 2-3 meter høy.I have planted a clematis at the foot of a trunk on this picture. This i a "C. Dr. Ruppel". It comes with pink flowers with a dark stripe. Blooms in May- June and comes back in August- September. Cut them back immediately after the bloom. It prefers sunlight, but can also grow in part shade. The plant grows up to 2-3 meters of height.
Testonsdag 16. juni 2010

Flere planter i min skog.. / More plants in my forest..

En Geranium Phaeum Spiro D´Or har fått plass i samplanting med en viltvoksende bregne.
A Geranium Phaeum Spiro D´Or has been planted together with a wild forest fern.

Bildet over: Podophyllum Hexandrum vil forhåpentlig blomstre med vakre, rosa blomster når planten bare vokser seg til.
The picture above: Podophyllum Hexandrum will hopefully come with beautiful, pink flowers when the plants grows some more.
Fremst til venstre: En av flere hvite "New Wave" lijer. I midten, en thuja. Helt til høyre; en av veldig mange typer hosta jeg har plantet ut i skogen.
Far left: One of several white "New Wave" lilies. Center; a thuja. Far right; one of very many types of hosta I have planted in the forest.

Nedenfor: Lengst til venstre; en vill skogsplante. Den har blå blomster og vokser vanligvis i nåletre- skoger.
Planten lengst frem er en Hosta Gracilina, en småbladet variant i denne familien. Bak i midten er en blå vårkjærminne; Omphalodes Verna. Til høyre ser vi en Hosta Venusta.
Below: at the far left; a wild forest plant. It has blue flowers and grows usually in pine forests here in Scandinavia. The plant in the front is a Hosta Gracilina with small foilage. Behind in the center, a blue "Omphalodes verna". At the right a Hosta Venusta.

tirsdag 15. juni 2010

Jeg planter i skogen.. / To plant my forest...

Denne helgen plantet jeg nesten 70 ulike sorter planter ut i vår lille skog. De fleste av disse er typiske Woodland planter, men jeg har også forsøkt meg på en del eksperimenter. På bildet over har jeg samplantet skyggelilje: "Tricyrtis Speciosa" hasselurt: "Asarum Europaeum" og Bronseblad: "Rodgersia Pinnata".
This weekend I planted almost 70 different types of plants in our little forest. Most of these are typical "Woodland plants", but I have also tried some experiments. On the picture above I have planted a Tricyrtis Speciosa, Asarum Eurpaeum and Rodgersia Pinnata.
Bildet nedenfor: Til venstre; en hvitblomstret vårkjærminne: "Omphalodes Verna Alba", bak i midten; en rødblomstret Astilbe og lengst til høyre, en skyggelilje. The picture below: to the left; an "Omphalodes Verna Alba" with white flowers, centre; an Astilbe with red flowers. To the right, another tricyrtis.
Denne (bildet til venstre) er vel ikke noen typisk woodland plante, men jeg prøver likevel. Jeg har plantet "Saxifraga Urbium Picta Aurea" flere ulike steder i skogen. Noen står mer solrikt, andre i nesten full skygge. Det skal jo bli spennende å se hvordan de kommer til å trives- eller om de kanskje ikke vil overleve?
This plant (picture on the left) is not a typical woodland plant, but I have decided to try it out anyway. I have planted "Saxifraga Urbium Picta Aurea" in several different locations around the forest. Some are in a sunny location, others in the shade. I will be exiting to see how or if they will survive.

En vandring i egen skog.. / A walk in my forest..

Det er ganske utrolig hvor fort planter kan vokse på et par uker. Slik følte jeg det i hvertfall da jeg kom tilbake til Sverige etter nesten 3 uker i Oslo. Skogsbunnen i vår egen skog har plutselig blitt grønn og frodig- i hvert fall store deler av den. Jeg skulle jo plante ut en mengde sorter som skal trives i en Woodland garden, men før jeg viser hvilke sorter jeg har tilført skogen vår denne gangen vil jeg begynne med en hagevandring slik det ser ut i dag. Jeg kommer til å la de fleste plantene i skogen få vokse og gro naturlig og fritt, men har begynt å lage en skogsvei gjennom vegetasjonen.

It is quite extraordinary how fast plants can grow during a few weeks. At least that is what I felt returning to Sweden after almost 3 weeks in Norway. The forest ground has suddenly turned lush and green- at least in large parts of the wood. My plan was to plant a lot of woodland species this weekend, but before I show you what have been planted, I will take you on a walk in the forest as it looks today. I will leave the plants growing naturally as they are, but have started making a forest path through the natural surroundings.

Skogen vår varierer veldig i vegetasjon, noe som jeg jo setter stor pris på. Nær elven er området åpent med mye bunnvegetasjon. Der kommer jeg nok til å lage en skogsvei av flis eller bark oppå fiberduk. Det vil da være viktig å ikke lage stien rett, men litt vilkårlig, på vegetasjonens premisser.

Our forest has a diverse vegetation, something I appreciate a lot. Close to the river the forest is open with a lot of natural ground coverage. In these areas I will try to make a forest path of wood chips or mulch on geotextiles. It will in such case be important for me that the path not is straight, but curved, following the terms of the vegetation.

fredag 11. juni 2010

En hagevandring / Visit to a special garden..

I de to siste blogginleggene har jeg fortalt litt om hva jeg kjøpte på plantesalget på Ramme gård. Dette er en privat eiendom med gårdsdrift basert på økologiske prinsipper. Gården ligger vakkert til- ikke så langt unna Oslo. Les mer om Ramme gård her: http://www.rammegaard.no/
In my two most recent posts I have informed you about the plants I purchased at Ramme farm. This is a private property that is also producing ecologically grown vegetables ++. The property is cituated in Hvitsten, not so far from Oslo. You can read more about Ramme here: http://www.rammegaard.no/  

Vi fikk også tid til en tur i hagen. Der var det mye inspirasjon å hente. Selv om jeg ikke kommer til å forsøke å skape en kopi på noen som helst måte, likte jeg veldig godt enkelte av de fantasifulle kombinasjonene av engelsk, fransk og natur hager sammen med maurisk inspirerte vannhager! Nå ser jeg frem til plantesalget der i September!
We also got time for a tour in the gardens. There was a lot of inspiration to be found. Even though I won`t try to create a replica in my own garden ;-) I loved the combination of English, french and woodland garden mix combined with water features from mauric gardens! I am really looking forwards to the plant sale there in September!
Jeg lar bildene tale for seg.
NB: Bilder av Ramme er ikke tillatt for kommersiell bruk. Siden jeg ikke har noen inntekt på min blogg, regner jeg med det er lov å legge ut disse bildene jeg tok på turen. Om noen andre er av en annen mening er jeg glad for tilbakemelding.

onsdag 9. juni 2010

Flere perler til hagen/ More pearls for my garden

Som før sagt fikk jeg kjøpt noen skatter på Ramme gård nå Søndag.
Noen av dem kommer her:
Stor Valmuesøster. "Meconopsis Grandis"
Heller ikke jeg klarer å motstå en blå valmuesøster i blomst. Den må vel være den blåeste av alle staudeblomster og trives godt i halvskygge, så kanskje jeg skal plante dem i Woodland området av eiendommen? Jeg ser for meg denne i samplanting med ormegress, riddersporer og kanskje noen hosta?
Stor valmuesøster trives godt i woodland områder. Helst i omgivelser som ikke blir for tørre. Humusrik, sur jord er et pluss for å lykkes med denne, men den bør ikke overvintre i jord med dårlig drenering.
As previously mentioned I managed to purchase a few real treasures at Ramme farm this Sunday. Here are a few of them:
Himalayan Poppy: "Meconopsis Grandis"
No, I can not resist the bright blue color of this plant in bloom!  This must be the bluest of all perennials and enjoy a life in partial shade, so maybe I should plant this in my Woodland area of the property. I plan to plant it together with ferns, larkspurs and hostas. Himalayan poppies are very well adapted for woodland gardens; They prefer cool summers, a bit shady placed in humus rich and acidic soil. It must not be planted in soil with poor drainage, since it most likely will not survive the winter  in such conditions.

Astilboides Tabularis:
Med det samme jeg fikk øye på de store, runde bladene på denne planten visste jeg at den ville passe perfekt inn ved min planlagte hagedam! Det er nesten noe forhistorisk ved denne planten! De store bladene ser nesten ut til å sveve over bakken og vil ta seg godt ut sammen med mer finbladete sorter. Planten trives både i sol og halvskygge, men foretrekker fuktig jord. Den får hvite blomster som dessverre skal være populær kost for snegler. 
Astilboides Tabularis.
As soon as I laid eyes on the big, round foilage of this plant I knew that it would fit perfectly next to my planned pond! It is almost something pre- historical over this plant! The big leaves almost seem to float above the ground and will be a good partner with plants of finer foilage. The plant seems to enjoy both sun and part shade, but prefers moist soil. The flowers that are of white color, but unfortunately the buds are popular by slugs.

Viburnum:
Denne gangen gikk jeg også til innkjøp av to stk. Viburnum. Den ene; en Viburnum Furcatum er en busk som får hvite blomster, veldig like klaterhortenisaens. Dette er en typisk Woodland plante. Den blir opp til 3,5 meter, får blomster rundt Mai. Blomstene er hemafroditter og har altså både hann og hunn- kjønnsorganer, men kan ikke selvbefruktes. Trives i det meste fra leirerik- til sandholdig jord. men foretrekker det surt til nøytral ph. Planten trives ikke så godt i tørr jord.
This time I purchased two Viburnums. The one is a Virburnum Furcatum, a bush with white flowers, very similar to the climbing hydrangea. This is a typical Woodland plant. It can grow up to 3,5 meters tall. It blooms in May. The flowers are hemafrodites, meaning they have both male and female genitals, but is not self- fertile. It enjoys light, medium and heavy soils (from sand to clay) acidy to neutral. The plant do not like dry soil.

Viburnum Plicatum:
Japansk snøballbusk har hvite blomster og er lik ovennevnte hemafroditter - altså har både mannlige og kvinnelige kjønnsorganer. Den blomstrer Juni- Juli og trives i de fleste jordforhold, fra lett (Sandrik), medium og tung jord (Leireholdig) men liker ikke tørre forhold. Denne busken krever mer lys enn sin slektning ovenfor. Den bør derfor plantes i full sol til lett skygge.
Japanese Snowball bush blooms with white flowers in June- July. The flowers are hemafrodite.
Can be planted in everything from light (sandy) medium and heavy soil (clay) but wants moist conditions.
It requires more light than its above mentioned relative, so it should be planted in full sun or partial shade.Dette bildet av en Viburnum Plicatum i blomst har jeg lånt fra http://davesgarden.com/ Er det ikke en vakker plante?
I have borrowed this picture of a V. Plicatum in bloom from http://davesgarden.com/. Isn`t it a beautiful plant?

mandag 7. juni 2010

Plantedag på fantastiske Ramme gaard!

I helgen oppsøkte jeg fantastiske Ramme gård sammen med familie. Desverre hadde jeg allerede avtalt å hjelpe til med borddekning til et 50 årslag på Lørdag, så jeg gikk sikkert glipp av en del godbiter, men jeg kom likevel hjem med et stort smil om munnen og mange nye arter etter en tur på Ramme Søndag! 
This weekend I visited the magnifiscent Ramme farm for the first time. Unfortunately I had already made arrangements to help a friend preparing his 50 year birthday on Saturday, so I could not go until Sunday, but still I managed to come home with a big smile on my lips...!

Denne planten var jeg veldig glad for å få fatt i! Det er en ekstra storbladet Magnolia: Magnolia Oriental Charm Trippel X Macrop. Bladene er på opp til 50 cm i størrelse nå. Tommy som solgte meg denne sa de blir enda større når de vokser til. Blomstene blir store og hvite. Med sin eksotiske form kommer den til å passe perfekt inn i Middelhavshagen!           I was very exited to get hold of this exotic looking Magnolia Oriental Charm trippel X Macrop. It has extra big foilage: 50cm long leaves and big, white flowers when it goes into bloom. This will be a perfect addition to my "mediterranean" part of the garden in Sweden.
En annen skjønnhet: Duetre - eller Davidia Involucrata har stått på ønskelisten siden jeg først så denne for et års tid siden. Den får store, hvite høyblad ved hver blomsterstand. De tynne bladene beveger seg ved det minste vindpust og minner om hvite duer som svever mellom grenene. Treet kommer opprinnelig fra Kina. Jeg vurderer å plante dette som et tuntre selv om det kan ta 30 år før det begynner å blomstre!?
Another beauty. The pigeon tree - or Davidia involucrata has been on my wishlist ever since I first got to know it. It gets big, white leaves at the base of the flower stems. These move at the slightest breeze and may resemble white pigeons flying between the leaves. The tree originates from China. I consider planting this as an ornamental tree even though it might take up to 30 years before it starts to bloom.
Slik ser treet ut i blomst:
This is what the tree looks like in bloom:
Jeg bor jo like ved Bygdøy alle og har lenge beundret de store, flotte kastanjetrærne langs veien. Når jeg kom over dette flotte eksemplaret av en Japansk kastanje kunne jeg ikke la være å kjøpe det. Denne sorten får veldig mye større blader enn den vanlige norske varianten. Denne får gule blomster og fruktene ser dessuten ut som store fiken, heller enn kastanje. Virkelig en vakker plante! Den skal jeg plante i et område som egentlig består av en mengde gamle bærbusker og krattvekst, noe som betyr at jeg har enda en del av hagen jeg må begynne å rydde plass i...
The main street close to where I live in Oslo is known for its big chessnut trees. When I came across this fantastic specimen of a Japanese Chessnut at Ramme, I just had to purchase it! This plant blooms with yellow flowers at springtime. The fruits resemble figs rather than chessnut and it has gigantic foilage compared to the Norwegian variant. - A real stunner! I am planning to plant it in an old berry bush part of the garden. At the moment it is a real wasteland, so yet another part I need to work on...!

Jo, jeg kjøpte en del planter til vår Woodland hage også. Blant annet denne: En Azalea Mandarin Lights. Den har en så vakker, oransje farge at jeg vurderer å plante den i "Middelhavshagen" som går i dyprøde, oransje og varmgule nyanser. Men den er jo perfekt i skogen også!
Of course I had to purchase a few more plants for our Woodland garden as well. This is an Azalea Mandarin lights. It has a beautiful, orange colour, so I am really considering rather plant it in the "mediterrranean garden" instead, since this have plants in deep red, orange and warm yellow tone schales. But then again - it would be a perfect addition to the forest as well...

torsdag 3. juni 2010

Hortensia til skogen... /Hydrangea for the forest....

Er det en plante jeg stadig vender tilbake til, så er det Hortensia. Hver sommer kjøper jeg en mengde store, frodige eksemplarer som vi har på terrassen. I fjor begynte jeg å plante disse i hagen i Sverige og i vår var de noen av de første plantene som begynte å spire. Nå er jeg veldig spent på om de kommer til å blomstre. De er av typen:  Hydrangea macrophylla.
If there is one plant I constantly tend to buy over and over again, it must be Hortensia. Every summer I buy a lot of these big, lush bushlike plants on the terrasse. Last year I started to plant them in the garden in Sweden after they had finished their bloom. This spring these plants were some of the first to come up with green sprouts. I am very excited to see if they will produce flowers this year. All of them are different colours of Hydrangea Macrophylla.
I mellomtiden har jeg begynt å kjøpe hortensia på terrassen i Oslo. Jeg synes jo plantene er fantastiske, med store, frodige blomster og vakkert bladverk. Samboeren er litt mer skeptisk og hevder disse påminner om begravelse!? Derfor forsøker jeg å smugle dem ut dit en etter en i håp om at de ikke skal bli lagt merke til med det samme... men det er jo litt vanskelig å unngå å få øye på dem, så den taktikken har ikke vært helt vellykket.
Mitt neste argument har da vært at jeg skal plante dem i skogen i Sverige, men at de først må stå og blomstre på terrassen en periode først.... Jeg vet ikke om akkurat det argumentet er mer troverdig, for hittil har det i alle fall ført til at jeg får plante mine hortensia på terrassen her i Oslo ;-)
In the meantime I have started to purchase hydrangeas for the terrasse in Oslo. I find these plants to be astonishing, with their big, lush flowers and beautiful foilage. My partner is more sceptical and claim they are reminders of funerals!? Due to this I try to smuggle them to the terrasse, hoping they will not get noticed right away.... but that turns out to be a bit difficult since they are quite eyecatching... so those tactics haven`t been very successful.
My next argument has been that they are purchased to be planted in the forest over in Sweden. They just have to adapt on the terrasse first.... I am not sure if these arguments are more credible, because so far I have been allowed to plant them on the terrasse ;-)


onsdag 2. juni 2010

Middelhavshagen / The Mediterranean garden.

Middelhavshagen!
Helt siden vi bygget vårt første drivhus, (som riktignok ble knust av snømassene i vinter) har jeg bestemt meg for å ha et område rundt dette som skulle bestå av planter med en litt mer tropisk tilhørighet - eller som en ofte ser i sydlige land, selv om de fint også kan vokse i norden.
I vinter kjøpte jeg derfor inn en mengde frø av Canna. De vokste og trivdes, så jeg har forlengst plantet dem ut i hagen borte i Sverige. Jeg sådde også frø av "Osteospermum ecklonis" eller Spanske margeritter som vi kaller dem i Norge. Videre har jeg plantet mange andre sommerblomster og stauder i dyp røde, oransje og varmgule toner. Blant annet en god del Skaugum begonia, som nok ikke er noen typisk middelhavsplante, men likevel forhåpentlig kommer til å gi frodighet og farge til denne delen av hagen.
Her på terrassen i Oslo har jeg også noen planter som venter på å bli plantet ut i hagen der borte. Blant annet klatreplanten nedenfor: En Mandevilla Splendens "Red Riding Hood", som trives best i full sol. Denne planten skal ikke ha for mye vann. Den vokser og blir rundt 4 meter høy med vakre, røde, trompetlignende blomster - oransjefargede mot frøstanden. Den er desverre ikke vinterherdig her i Norden, men kommer forhåpentlig til å trives i glassverandaen i Sverige om vinteren, der temperaturen ikke faller under 10 grader celsius.
Ever since we built our first greenhouse last year- (a greenhouse that was completely destroyed by the heavy amounts of snow falling this winter), we decided to plant a surrounding garden with a more Mediterranean look, consisting of plants mostly located in more temperate surroundings than ours.
This winter I therefore purchased a lot of Canna - and other tropical seeds online. The plants growing from these have been planted in the garden almost two month ago now. I have mixed these with summer flowers in red, orange and warm yellow colours, such as Skaugum begonias, Dahlias, Gaillardia Grandifloras, Brugmansia and Bolivian fuchsia + others.
At the moment I also have a few plants here at the terrasse in Oslo waiting to be transferred to Sweden. Among others the Mandevilla Splendens "Red Riding Hood" you can see on the picture above. This is a vine. The flowers are red and trumpet like with orange center. It reaches up to 4- 5 meters of altitude, but needs to be kept indoors during winter time.


Sist jeg var i Spania brakk jeg av noen kaktusgrener og pakket disse inn i fuktig papir og plast før jeg dro hjem igjen til Norge. Vel hjemme ble disse satt i potter med jord og har faktisk vokst veldig bra på noen få måneder! Disse skal få oppleve en sommerferie i "Middelhavshagen" i Sverige! For øyeblikket står de og fobereder seg på terrassen i Oslo hvor de også trives veldig bra. Tanken er å plante dem i et sandområde sammen med sedum, takløk og palmer.


Last time I visited Spain I broke off some cactus branches in my Spanish garden and wrapped these in moist paper and plastic before returning to Norway. At home I planted these in soil. They have rooted themselves and grown tremendously the last few months! These are now placed on the terrasse in Oslo, waiting to be transferred to Sweden where they will be planted in sand together with other desertlike plants.